Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals stofmaskers, lakmaskers, handschoenen en gehoorbeschermers.